A projekt szakmai és pénzügyi elszámolása

Szakmai beszámoló:

A támogatási időszakban az Alapítvány az alábbi tevékenységeket végezte:

Az Alapítvány fő célja, hogy közhasznú tevékenységet folytasson a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányulóan, mint például: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, önképzés, önsegélyezés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének és diszkrimináció elleni fellépésének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, szaktanácsadás (jogi, TB, szociális, stb.) és a nőket érintő sajátos problémák tudatosítása a magyar társadalomban, közvélemény formálás stb. Ezért TANÁCSADÓ IRODÁT működtetünk egy a belvárosban bérelt irodában. Nemcsak itt, hanem külső helyszíneken is nyújtunk munkaerő-piaci szolgáltatást, általános és középiskolákban egyaránt.

A támogatási időszakban egy EFOP-1.3.5 EU-s pályázatot is megvalósítottunk, melyben 1 fő részmunkaidős koordinátort foglalkoztatunk és legalább 10-12 önkéntes került bevonásra a tevékenységek végzése érdekében. Az EU-s projekt keretében nem lehetett irodabérletet elszámolni, így nagy segítség volt, hogy a NEA erre lehetőséget adott. Folytattuk a Szépkorúak Akadémiája 128 órás előadássorozatot a Miskolci Egyetemmel közösen szervezve, 2019. szeptemberében indult a 11. tanévünk 137 fő beiratkozott résztvevővel. Minden évben két családnak élelmiszeradományt adunk, így volt ez most 2020, februárjában is. Szakmai előadásokat, információs workshopokat tartottunk, kirándulásokat, táborokat, családi napot, önkéntes napot szerveztünk. 2010 óta foglalkoztatunk önkénteseket, ebben az időszakban is sok új önkéntessel kötöttünk önkéntes szerződést, akik tevékenységeink megvalósításában segítenek minket.

Pénzügyi beszámoló:

A Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás és alkalmazkodás kollégiuma által NEA-MA-19-N-0027 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Normatív támogatás adományok után  című pályázata alapján megítélt 60 700 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást Alapítványunk 2019.04.01 és 2020.03.31 között használhatta fel.

Az Alapítvány 60.700 Ft normatív támogatást kapott. Ezt az összeget két tételre fordítottuk:

  • egyrészt az A.1 Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei soron az iroda bérleti díjára 48.700 Ft-ot, 2 havi bérleti díj részleges elszámolására,
  • másrészt az A.2. Adminisztráció költségei soron papír, nyomtatvány, irodaszer 12.000 Ft költséget számoltunk el.

Köszönjük a támogatást!

MINŐIES Alapítvány tagjai