Önkéntesek

Lipták Katalin

Lipták Katalin

Lipták Katalin 29 éves (1984.10.10.) közgazdász-jogász egyetemi hallgató a Miskolci Egyetemen. Gazdaságtudományi Karon folytatott tanulmányait 2008-ban fejezi be, az Állam-és Jogtudományi Karon előreláthatólag 2011-ben végez.

Egyetemi tanulmányai alatt több Tudományos Diákköri Konferencián vett részt kiemelkedő eredményekkel, valamint 2007-ben a XXVIII. OTDK-n III. helyezett lett. Kutatásait a nők oktatásban betöltött helyzete, valamint regionális gazdaságtani témakörökben folytatja.

Több hazai és nemzetközi konferencián részt vett előadóként. Egyetemi évei alatt teljesítményéért tanulmányi emlékérmet és köztársasági ösztöndíjat kapott.

Demonstrátorként segítette a Humán Erőforrás Tanszék munkáját.