Kuratóriumi tagok

Elnök:

Lukács Edit

Lukács Edit Gabriella, 1968-ban született Miskolcon, férjezett két gyermek édesanyja (Gyöngyvér 1997, Botond 1999). Középiskolai és egyetemi tanulmányait is szülővárosában végezte.1990-ban üzemgazdász, 1993-ban okleveles közgazdász majd 2003-ban jogi szakokleveles közgazdász diplomát szerzett. Alapdiplomája megszerzésétől a Miskolci Egyetemen a Vállalatgazdaságtani Tanszéken dolgozik, mint tanársegéd (1993-1998), majd, mint egyetemi adjunktus.
Egyetemi oktató munkájában meghatározó a Vállalatgazdaságtan, Ingatlangazdálkodás és a Vállalkozások jogi szabályozása tantárgyak oktatása, illetve e tárgyak körébe tartozó kutatások folytatása és az eredmények publikálása.A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán hirdetett „Vállalkozás elmélet és gyakorlat” doktori iskola keretében 1996-ban abszolutóriumot szerzett.Több külföldi tanulmányúton vett részt, Kanadában International Management tréning, Nagy-Britanniában pre-MBA kurzus, Ausztriában nyári egyetem hallgatója volt; és rövidebb részképzésen Hollandiában, Olaszországban, Lengyelországban tanult.Angol felsőfokú és orosz középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Ph.D értekezését a Kis- és közepes méretű vállalkozások gazdasági ereje és szerepe az Észak-magyarországi régióban címmel készíti.Az esélyegyenlőség, gender szemlélet megjelenítését meghatározó feladatának tekinti egyetemi oktató tevékenységében.2006-tól a MINŐIES (Miskolci Nőknek Is Esélyt) Alapítvány kuratóriumi elnöke.2007-től a Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Nők a gazdasági döntéshozatalban” munkacsoportjának vezetője.

Titkár:

Mné Lizák Marianna

Matiscsákné dr. Lizák Marianna, 1967-ben született Miskolcon, három gyermek (Márton- 1993-ban, Eszter 1998-ban és Ernő 2001-ben született)  édesanyja, férje mérnök-közgazdász, a pénzügyi szférában dolgozik. Jelenleg az Eszterházy Károly Főiskola Közgazdaságtan és Jog Tanszék főállású adjunktusa,  a Miskolci Egyetemen is végzett oktatói munkája mellett a Miskolci Nőknek Is Esélyt – MINŐIES – Alapítvány irodavezetője és egy oktatással, tanácsadással foglalkozó vállalkozás vezetője. Közgazdász, szociológus, TQM-szakközgazdász, foglalkoztatási és rehabilitációs jogi tanácsadó diplomákkal rendelkezik. Tréneri képestése birtokában különböző trénereket is tart. Több mint 20 éve foglalkozik a nők a munkaerőpiacon és a vezetésben témák kutatásával, egyetemi doktori fokozatát 1993-ban nő-témában szerezte, Ph.D. dolgozatában a női vezetők személyes jellemzőit vizsgálja. Több gender témához köthető kutatásban, projektben vett részt. Publikációi elsősorban a (vezető) nők munkaerő-piaci pozícióját befolyásoló tényezők vizsgálatához és egyes emberi erőforrás gazdálkodás témakörökhöz kapcsolódnak.

Tag:

Szilágyiné Baán Anna

Dr. Szilágyiné Baán Anna okl. kohómérnök, gazdasági mérnök, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára. Négy gyermeket nevelt fel, kettő férje első házasságából árván maradt (Dorottya 39, Szabolcs 38) gyermekei, akik révén már négy unoka is született. Házasságukból született közös gyermekek Anna (27, közgazdász), Zsolt (25, jogász). Férje közgazda, szakközgazda.Pályájának első felében tervező, fejlesztő mérnökként dolgozott, 1993 óta a kamarában. Gazdaságfejlesztéssel, területfejlesztéssel, gazdasági elemzések készítésével foglalkozik, elismert területfejlesztési szakértő a megyei, regionális és országos szervezetekben.Szakmai konferenciák előadója, publikációi elsősorban regionális lapokban jelentek meg gazdaság-elemzés, gazdaság-fejlesztés témakörökben.Több alapítvány kuratóriumának tagja, az Erkel Ferenc Zeneiskola iskolaszékének elnöke.